• Schoon drinkwater voor iedereen

    A Project by Plan Nederland


Schoon drinkwater voor iedereen

Project Status: Gesloten
Start Date: 01 Jan 2014
0
 Schoon drinkwater voor iedereen Schoon drinkwater voor iedereen
out of 5 based on 0 user ratings.

100% Funded

30.000
0

Het probleem
De helft van de Nepalese districten heeft geen toegang tot voldoende water. Waterschaarste betekent vooral voor de meisjes: dag in dag uit uren lopen om water te halen uit verafgelegen waterbronnen. Ze hebben geen tijd voor school. Vanwege het watertekort en het gebrek aan kennis over veilig drinkwater, wordt er veel water uit vervuilde poelen gedronken. Door vervuild drinkwater zijn er regelmatig uitbraken van ziekten zoals cholera en buiktyfus en is de kindersterfte hoog. Elk jaar sterven 10.000 kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van diarree.
Naast onveilig drinkwater, zorgt ook slechte hygiëne en het gebrek aan sanitaire voorzieningen voor de verspreiding van veel ziektes. De grote meerderheid van de plattelandsbevolking in Nepal heeft geen toilet en is gedwongen haar behoefte te doen in de open velden en bosjes. Zij zijn zich niet bewust van het feit dat vervuiling, zoals het doen van de ontlasting op openbare plekken, en een slechte hygiëne zorgt voor verspreiding van ziekten.

Jaarlijks missen kinderen veel schooldagen doordat ze ziek zijn. Vooral meisjes worden gehinderd in hun ontwikkeling, want zij zijn degenen die thuisblijven om voor hun familieleden te zorgen, die ook met watergerelateerde ziektes kampen. Daarnaast zijn ze dagelijks vaak uren bezig met het halen van water. Ook de Dalits, een bevolkingsgroep in Nepal met een erg achtergestelde positie, hebben het extra zwaar als het gaat om de toegang tot water. Deze bevolkingsgroep wordt gezien als de laagste sociale klasse van Nepal. De Dalits worden om deze reden door de rest van de bevolking gemeden. Zij worden niet aangeraakt en er wordt niks met hen gedeeld. Zo mogen Dalits geen gebruik maken van collectieve voorzieningen, zoals een waterkraan. Zij zijn daardoor gedwongen om drinkwater te gebruiken uit vervuilde waterpoelen.  

 

De aanpak van Plan
Om zoveel mogelijk Nepalezen toegang tot schoon (drink)water te bieden en ergere vervuiling van water tegen te gaan, is Plan verschillende WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne) programma’s gestart. Plan informeert de gemeenschappen over het belang van schoon en veilig drinkwater en hygiëne. Per gemeenschap wordt samen met de bewoners in kaart gebracht wat de problemen zijn, waar behoefte aan is en wat er kan worden verbeterd. Zo leert Plan de dorpsbewoners bijvoorbeeld om zelf watersystemen aan te leggen. Hierdoor krijgen ze toegang tot schoon drinkwater, waardoor er minder mensen ziek worden. Ook geeft Plan trainingen aan gemeenschappen die gericht zijn op sanitatie en hygiëne. Zo leren dorpsbewoners om niet meer in het open veld hun behoefte te doen, maar gebruik te maken van een simpel toilet. Daarnaast stimuleert Plan de Nepalese bevolking en overheid om Dalits niet uit te sluiten van toegang tot schoon drinkwater, maar om hen ook gebruik te laten maken van collectieve waterkranen.

 

 

  • € 2

    Anonymous

    On date 07 Mar 2016

Comments
0
No blog found.

Share this project