Info
 

Benjamin Foundation

Missie

De Benjamin Foundation zet zich er voor in om op duurzame en structurele wijze steun te geven aan meervoudig (complex) gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. De steun van de Benjamin Foundation zorgt ervoor dat de kinderen zo veel mogelijk in de thuissituatie kunnen opgroeien en dat het kind volledig tot zijn recht komt. De kwaliteit van leven van het kind en daarmee van alle andere gezinsleden zal met behulp van deze steun worden verbeterd.

 

Bekijk het project in Tanzania waar wij ondersteuning voor zoeken en maak uw bijdrage over op XXXXXXXX t.n.v. Benjamin Foundation of bel met mij op telenfoonnummer XXXXX voor informatie. Ik stel dat zeer op prijs. Met groet, Henri Koerhuis. Oprichter

 

In grote delen van de wereld krijgen meervoudig (complex) gehandicapte kinderen medisch, noch anderszins de zorg die zij nodig hebben. Ze staan onderaan op de laatste (zorg)plaats. De oorzaak daarvan is vooral een ongelijke verdeling van voorspoed in de wereld. De Benjamin Foundation streeft ernaar dit gevolg van die ongelijke verdeling te verlichten door meervoudig (complex) gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden persoonsgerichte structurele en duurzame steun te geven zodat ze een kans krijgen zich beter te ontplooien. De steun van de Benjamin Foundation is erop gericht om de kinderen bij voorkeur in de thuissituatie te laten opgroeien en nauwe betrokkenheid van de ouders bij de therapie van de kinderen te bewerkstelligen (madres participantes). Op deze wijze wordt bereikt dat de meervoudig gehandicapte kinderen een meer volwaardige plek kunnen veroveren in het gezin.

 

 

  • From: Henri Koerhuis
    Date: 22 Jul 2015
  • Henri is oprichter van de stichting. Zijn zoon Benjamin was dubbel gehandicapt en kreeg tijdens zijn korte leven alle zorg in Nederland die mogelijk was. In ontwikkelingslanden hebben kinderen zoals Benjamin geen enkele kans.
No donations found.