Info
 

Cordaid

Onze visie

Wij streven naar een wereld waarin we onze Global Common Goods delen, met ruimte voor diversiteit en voor bloeiende gemeenschappen waarin mensen zich inzetten voor de kwetsbaren in de wereld.

In bloeiende gemeenschappen delen mensen waarden, belangen en een gemeenschappelijk doel. Bloeiende gemeenschappen zijn ruimtes waar mensen kunnen leven in waardigheid en veiligheid en met de vrijheid om zich uit te spreken. Zij hebben toegang tot hoogwaardige en betaalbare basisdiensten, zoals gezondheidszorg.

Een bloeiende gemeenschap biedt haar mensen mogelijkheden om hun potentieel te realiseren en deel te nemen aan het sociale, economische, culturele en spirituele leven.

Onze missie

Wij streven naar de transformatie van samenlevingen over de hele wereld naar rechtvaardige, open en duurzame gemeenschappen. Daarom opereert Cordaid internationaal en werkt consequent samen met lokale partijen aan ontwikkeling van onder af. Financiële innovatie en sociaal ondernemerschap kenmerken onze aanpak.

Cordaid versterkt locale organisaties in het verbeteren van de levensomstandigheden ter plaatse. Onze expertise ligt op de volgende thema's: 

 

MAAK GEZONDHEIDSZORG TOEGANKELIJK

Healthcare - Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Cordaid verbetert de toegang tot gezondheidszorg met een effectief financieringssysteem dat betaalt op basis van resultaten. De lokale bevolking is toezichthouder van de bestuurders.

 

HULP VOOR, TIJDENS EN NA DE RAMP

Disaster response – Bij rampen door natuurgeweld of conflict worden de armsten het hardst getroffen. Cordaid werkt met lokale gemeenschappen aan het verminderen van de risico’s op rampen. En verbindt snelle hulpacties met een duurzame ontwikkeling van het rampgebied.

 

ONDERNEMEN IN POST-CONFLICTGEBIEDEN

Entrepreneurship - Cordaid investeert in ondernemerschap in conflictgebieden. Zodat mensen kunnen bouwen aan een eigen toekomst en aan nieuwe structuur in de samenleving. Zodat ondernemers nieuw kapitaal genereren voor duurzame vrede. Al 16 jaar werken onze mensen ter plekke aan optimalisatie en riskmanagement.

 

ZONDER VROUWEN GEEN VREDE

Women’s leadership - Vrouwen leveren cruciale bijdragen aan hun samenleving. Toch zijn zij vaak afwezig in het lokale bestuur of bij vredesbesprekingen. Cordaid brengt lokale vrouwen samen en geeft hen een podium, in hun land en internationaal.

 

IEDER KIND EEN THUIS EN EEN SCHOOL

Child & education - Miljoenen kinderen wereldwijd hebben geen kans. Cordaid zet zich in voor opvang van kinderen in kwetsbare situaties, zoals weeskinderen, kinderen met een handicap en straatkinderen. Cordaid zorgt voor opvang en voor sterke onderwijssystemen, gedragen door betrokken ouders, leraren en overheden.

 

RIJKE GRONDEN, ARME MENSEN

Extractives - Grondstofrijke gebieden zijn het podium van een machtsspel tussen multinationals en overheden. De lokale bevolking staat vaak machteloos op hun vervuilde grond. Cordaid vecht voor een open dialoog tussen bedrijven, overheden én burgers.

 

SLIMME OPLOSSINGEN VOOR SLOPPENWIJKEN

Urban matters – Bewoners van Sloppenwijken vormen een bron van creativiteit en talent. Cordaid zet hen aan tafel met bedrijven en overheden die kansen zien. Samen zorgen zij voor leefbare wijken en marktontwikkeling.

 

INVESTEREN, HET NIEUWE GEVEN

Investments – Cordaid investeert. Cordaid investeert in ondernemerschap. Cordaid investeert in kleine en middelgrote ondernemers, in boeren en in boerinnen, in huisvesting en in gezondheidzorg. Al 16 jaar werken onze professionals ter plekke aan riskmanagement en optimalisatie met ruim 100 microfinancieringsinstellingen en fondsen in 12 landen.

 

KANSEN ZAAIEN, VOEDSEL OOGSTEN

Food Security – Boeren in conflictlanden hebben de sleutel in handen voor voedselzekerheid en vrede.Cordaid helpt hen hun productie (weer) op peil te krijgen, de organisatiegraad te verhogen en de obstakels voor vermarkting uit de weg te ruimen.Zo wordt er genoeg voedsel geproduceerd en komt de economische ontwikkeling weer op gang. Dit draagt bij aan vrede en stabiliteit.

  • From: jacqueline leemkuil
    Date: 17 Nov 2015
  • From: Nienke Toren
    Date: 24 Nov 2015
  • From: Roderick Besseling
    Date: 17 Nov 2015
  • No Projects found.
No update available.
No donations found.
No sponsor available.