Info
 

Plan Nederland

Plan Nederland werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Want goed opgeleide, zelfstandige vrouwen staan aan het begin van een betere toekomst, voor hun kinderen en de gemeenschap.

Plan’s identiteit
Plan Nederland, opgericht in 1975, is lid van de wereldwijde koepelorganisatie Plan International. Plan is een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, godsdienstige of commerciële doelstellingen.

Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan voert kindgerichte gemeenschapsprojecten uit in 50 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Plan's visie
Plan staat voor een wereld waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen hebben. Een wereld die de rechten en de waardigheid van kinderen en de volwassenen om hen heen respecteert.

 

Plan’s missie

Kinderen staan aan de basis van alles wat Plan doet. Plan werkt aan concrete en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van meisjes en jongens door:

 

- Te luisteren naar kinderen en met hen samen te werken;

 

- Uit te gaan van de kracht van ieder kind;

 

- Kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen in hun basisbehoeften te voldoen;

 

- De mogelijkheden van kinderen te vergroten om volledig mee te doen in de samenleving;

 

- Op te komen voor de rechten van kinderen.

Duurzame armoedebestrijding

Armoede heeft nooit één oorzaak. Het is een samenspel van factoren dat een vicieuze cirkel veroorzaakt, waarin mensen gevangen raken. Plan pakt de oorzaken van armoede en ongelijkheid daarom bij de basis aan en op meerdere terreinen tegelijkertijd. Een onderwijsprogramma voor meisjes bijvoorbeeld, heeft alleen zin wanneer ouders onderwijs voor hun dochters echt belangrijk vinden. Bij Plan gaan onderwijsprogramma’s daarom samen met projecten voor bewustwording van ouders, inkomensverbetering en drinkwatervoorziening. Daardoor hoeven meisjes niet meer bij te dragen aan het gezinsinkomen en zijn ze niet langer een groot deel van de dag kwijt aan water halen.

 

Dezelfde geïntegreerde werkwijze geldt bij alle Plan-projecten, of het nu om beter onderwijs gaat, betere gezondheid en bestrijden van HIV/aids, een betere leefomgeving of inkomensverbetering.

Child Centered Community Development
Kinderen weten zelf heel goed wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Plan luistert daarom naar kinderen, geeft hun een stem in de gemeenschapsprojecten en leert hen opkomen voor hun rechten. Plan noemt dit Child Centered Community Development, een werkwijze die de behoeften en rechten van kinderen centraal stelt. De gemeenschapsprojecten zijn erop gericht kinderen in staat te stellen veilig op te groeien tot zelfstandige volwassenen die hun leven vorm en richting kunnen geven. Plan werkt in deze projecten samen met alle betrokkenen: kinderen, hun familie, leerkrachten, overheden en partnerorganisaties.

 

Gendergelijkheid
Meisjes in ontwikkelingslanden hebben niet dezelfde kansen en rechten als jongens. De oorzaak daarvan is gender: het geheel van cultureel en religieus ingegeven ideeën, aannames, normen en waarden over wat mannelijk is en wat vrouwelijk. Deze bepalen in iedere samenleving hoe vrouwen en mannen zich moeten gedragen, wat ze wel en niet mogen, welke rollen en taken voor de seksen zijn weggelegd en wie het voor het zeggen heeft. Gender bepaalt daarmee ook de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen.
Genderongelijkheid ligt aan de wortel van de discriminatie van meisjes, uitsluiting en onrecht. Het bewerkstelligen van gendergelijkheid is daarom een van de wereldwijde doelen van Plan.

 

  • From: Barbara Feres
    Date: 18 Apr 2016
  • From: Caroline kroon
    Date: 06 Apr 2016
  • From: Lei Lina
    Date: 24 May 2016