Info
 

Stichting Sharing Success Foundation

"Na van dichtbij kennis gemaakt te hebben met het Liliane Fonds hebben wij, als Vacu Vin, in het jaar 2000 besloten om jaarlijks een bepaald percentage van onze winst te doneren aan een goed doel. Aanleiding hiervoor was de combinatie van ons gevoel ons succes te willen delen met minderbedeelden in onze samenleving en de kans die het Liliane Fonds ons bood om kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden directe hulp te bieden.

Sharing Success is dan ook een toepasselijke naam voor hetgeen wij voor ogen hebben: het delen van succes. Wij willen ook andere bedrijven enthousiasmeren om een bijdrage te leveren. Overzichtelijkheid en zekerheid staan bij Sharing Success bovenaan, waardoor u ervan verzekerd kunt zijn dat 100% van uw donatie op de juiste plaats terechtkomt.

Indien U succesvol bent zouden wij het op prijs stellen als ook U besluit om uw succes te delen. Dit kan door een vrij te besteden donatie, maar binnen Sharing Success kan uw donatie ook gekoppeld worden aan een specifiek project, waarvan de voortgang en resultaten met u gedeeld worden. Alvast bedankt voor uw overweging om mee te doen aan dit initiatief waarmee u maatschappelijk verantwoord ondernemen concrete invulling geeft".

Bernd J.J.A. Schneider, Voorzitter Stichting Sharing Success Foundation

 

Sharing Success gelooft in de wilskracht van kinderen met een handicap. De wilskracht om zich te ontwikkelen tot een zelfverzekerd individu en daarbij een plekje te veroveren in de maatschappij. Gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden hebben vaak weinig kansen om zich te ontwikkelen op sociaal/emotioneel en cognitief gebied.

Ook is het - afhankelijk van het type beperking - vaak lastig om op eigen kracht geheel zelfstandig te worden en onderdeel uit te maken van de maatschappij. De kinderen hebben vaak weinig zelfvertrouwen en niet of nauwelijks vooruitzicht op een toekomst. Sharing Success helpt kinderen om hun plekje in de maatschappij te vinden en te behouden door het bieden directe hulp aan kinderen met een beperking, en sponsoren van (vak)opleidingen en het begeleiden naar het vinden van werk en inkomen. Hierbij worden, wanneer mogelijk, ook de ouders, familie en het dorp betrokken.

Sharing Success richt zich, in samenwerking met het Liliane Fonds, op de volgende activiteiten:
 

 • Kinderen met een handicap een basisopleiding bieden;
 • Kinderen een vakopleiding bieden;
 • Kinderen sociaal en emotioneel te begeleiden in hun ontwikkeling;
 • Kinderen begeleiden en ondersteunen in het vinden van werk en inkomen op de lange termijn waardoor zij (zoveel mogelijk) zelfvoorzienend worden.

De doelen worden op verschillende manieren bereikt, namelijk door het geven van individuele hulp aan kinderen met een handicap zoals bijvoorbeeld het verstrekken van protheses, trainingen, schoolgeld of een rolstoel.

Door te zorgen voor ruimte en materialen zodat kinderen een vakopleiding kunnen volgen. Denk hierbij aan een schoolgebouw, inrichting van het lokaal en de materialen om een vak uit te kunnen oefenen zoals een naaimachine en garen.

Wanneer de vakopleiding is afgerond wordt het kind begeleidt in het vinden van werk of wordt er plaatselijk een werkplek aangeboden. Met een baan of eigen bedrijfje hebben de jongeren een inkomen en wordt de kans op een betere toekomst sterk vergroot. 

 • From: Camar Dapper
  Date: 31 Aug 2015
 • Camar Dapper, relatiebeheerder bij Team Partnerschappen van het Liliane Fonds en contactpersoon voor de Sharing Success Foundation. Bereikbaar via 073-5189420 of per mail via cdapper@lilianefonds.nl.
 • 2 trotse bakkers

  Date: 24 Oct 2016

 • Werk en inkomen 2017: Vakopleiding in Bolivia

 • Bolivia

  Date: 24 Oct 2016

 • Werk en inkomen 2017: Vakopleiding in Bolivia

 • Peru

  Date: 21 Oct 2016

 • Werk en inkomen 2017; opleiding call centre Peru
  • in Peru

 • ADISA

  Date: 21 Oct 2016

 • Werk en inkomen 2017: laptop en training blinde kinderen Guatamala
  • in Guatemala

 • Guatemala

  Date: 21 Oct 2016

 • Werk en inkomen 2017: laptop en training blinde kinderen Guatamala
  • in Guatemala

No donations found.