Info
 

Stichting van het kind

Stichting van het Kind zet zich in voor kinderen in tehuizen. Dit zijn kinderen die door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld overleden ouders, niet meer thuis kunnen wonen.

Stichting van het Kind ontwikkelt en voert projecten uit op vraag van de kinderen. De projecten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van kinderen, zodat ze net als andere kinderen kansen krijgen om in te stromen in de maatschappij.

Met uw hulp krijgen kinderen in tehuizen kansen op een betere toekomst.

Stichting van het Kind bestaat uit jonge bevlogen ondernemers die zich inzetten voor kinderen die in tehuizen wonen. 35.000 kinderen wonen in tehuizen in Nederland. Dit zijn kinderen die mishandeld, verwaarloosd of verlaten zijn door hun ouders. Deze kinderen wonen vaak in grote instellingen, maar soms ook op een geheime locatie bij u in de straat zonder dat u dat weet.
 De missie van Stichting van het Kind is om kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen te stimuleren in hun ontwikkeling. Zodat zij net zoals andere kinderen kansen krijgen om in te stromen in de maatschappij te leveren en hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Stichting van het Kind is in 2012 opgericht. Met het enthousiaste team benaderen wij fondsen, bedrijven en particulieren. Fondsen voor de opstart van projecten en met bijdragen van sponsors en donateurs kunnen projecten structureel voortgezet worden.

Stichting van het Kind is een innovatief goed doel. Donaties en sponsoring wordt namelijk volledig aan de kinderen besteed, aangezien een vermogensbeheerder onze overhead dekt. Daarnaast beslissen kinderen mee over de projecten. Ze doen onderzoek onder elkaar om te achterhalen aan wat voor projecten behoefte is.

No profiles available.
No donations found.